Vũ Duy Linh

Tôi thật sự rất thích Quảng Ninh. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người hào sảng.